Hverdagen hos os

På Bonderupgård er de nære relationer i centrum, og vi tror på at et socialt og aktivt liv højner livskvaliteten hos den enkelte. 

Vi har forventninger til hinanden i et fælles liv, der er baseret på tillid og tryghed, beboerne og personalegrupperne imellem.

Vi - beboerne, plejepersonalet og de øvrige faggrupper - læner os tæt op af hinandens ekspertise. Med det formål, at vore beboere generobrer ”Det aktive liv”. Alt efter formåen, naturligvis.

Vi ved, at hvad udad tabtes kan indad vindes, og glæder os sammen med beboerne over nye landvindinger.

Vi lægger vægt på at kunne tilbyde vore beboere en vifte af fornøjelige aktiviteter, uden- og indenhus. Vi kender værdien af de gode samtaler og ved, at åbenhed skaber tillid og er den kilde, hvorfra vi kan hente inspiration fra hinanden.

På Bonderupgård bestræber vi os på at skabe gode øjeblikke og gode dage. 

Dyre- og udeliv

Sommerfest 2016