Profil

Sang i haven på Bonderupgård

Bonderupgård er et profil plejehjem indenfor dyr- og udeliv

Det betyder, at dyreliv og udeliv er i højsædet som en fast forankret og naturlig del af hverdagslivet for beboerne på Bonderupgård.

Vi har en sansehave med springvand, drivhus, urte–, grøntsags- og blomsterbede, og beboerne inddrages i de hverdagsaktiviteter, der knytter sig hertil. Samtidig bruges haven til eks. grillaftener, petanque og til at nyde kaffen, frokosten eller aftensmaden.

På Bonderupgård er samværet med dyr en del af hverdagen. Vi har kanariefugle, undulater, en papegøje, kaniner, marsvin og hunde. Dyrene danner bl.a. rammen for en følelse af hjemlighed for beboerne.

I 2014 blevet Bonderupgård udnævnt til at blive profil plejehjem for dyre- og udeliv. Baggrunden for dette er bl.a. at profilen vil styrke os yderligere i at give beboerne et aktivt hverdagsliv, der kan være med til at nedbryde de institutionelle rammer. Med profilen ønsker vi at skabe en slags by-bondegård, hvor der ydermere vil blive skabt plads til fuglevoliere, høns og terapidyr. Vores gode erfaringer med dyre- og udeliv underbygges af forskning på området.

Det er veldokumenteret, at et følelsesmæssigt forhold mellem dyr og mennesker medfører positive ændringer i blodtryk, puls og niveauet af stresshormoner. Samtidig viser forskningsresultater, at et af de forhold i livet, der risikerer at blive udsat for brud, når man flytter i plejebolig er forholdet til naturen, da livsudfoldelsen bliver begrænset af plejehjemmets institutionelle rammer og rytmer.

Ved at være et plejehjem med dyre- og udeliv som fokus og ved udnævnelse til profilplejehjem er det vores vision netop at give det enkelte menneske konkrete, sanselige erfaringer gennem dyre – og naturrelationer, og derigennem skabe et ikke-institutionelt hverdagsliv for den enkelte beboer.