MED-udvalget

Hvad er et MED-udvalg

MED - medindflydelse og medbestemmelse

Der skal værnes om medindflydelsen og samarbejdet i dagligdagen, og medarbejderne skal inddrages i beslutningsprocesserne. Derfor er samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget blevet slået sammen til det, vi kalder ”MED”, som mødes i forskellige sammenhænge: I den centrale del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der et SUF-MED, i lokalområdet Vanløse Brønshøj Husum er der et Område-MED, og endelig er der i hver driftsenhed et Arbejdsplads-MED.

Vi arbejder MED i lokalområdet

I Vanløse Brønshøj Husums Område-MED mødes alle formænd og næstformænd fra plejecentre, hjemmeplejen, Teknisk Service, Københavns Madservice a la carte, træningscentret og Pension & Omsorg fire gange om året. Hvert møde tager et tema op, som er aktuelt for os alle, fx fravær. Temaet bliver vendt og drejet, vi deler erfaringer og får gode fif til, hvordan vi kan arbejde på at få fraværet bragt ned, så vi kan gøre endnu bedre plads til trivsel for borgerne og medarbejderne.

Medlemmer:

Birgitte Jørsby
Rebecca Olsen
Birthe Kvist, Arbejdsmiljørepræsentant
Senada Bajramoski,  TR

Kirsten Holmgaard, Arbejdsmiljørepræsentant
Lone Ulf Hansson
Lilia Touzinska, Arbejdsmiljøleder
Heidi Pettersson