Værdigrundlag

”Sammen skaber vi fremtiden”

Sådan lyder vores motto, det angiver en fælles retning og prioritering, som vi sikrer ved at anvende Appreciative Inquiry (AI), som frit oversættes til den anerkendende tilgang, hvor vi udvikler vores visioner.

Vision

At beboere og aktivitetsgæster oplever og har et interessant og et aktivt almindeligt liv, hvor dyr- og udeliv er en del af hverdagen.

Plejecentret Bonderupgårds værdier

Dialog, respekt, ligeværd, tillid, ansvar, rummelighed og humor.

Retning og prioritering

Ledelsens mål er at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor anerkendelse, medindflydelse og medansvar er gennemgribende i personales hverdag. At skabe en organisationskultur, hvor fælles læring er i fokus og som er afgørende for videre udviklingen på Bonderupgård.

Fokus skal være rettet mod personalets bedste praksis, de vellykkede og succesrige handlingsmønstre og dermed få øje på de positive begivenheder, der præger Bonderupgård. Ved at skabe et arbejdsmiljø, hvor anerkendelse, dialog og fokus på alternativer, ressourcer, hvor nye muligheder og ønsker er gennemgribende i hverdagen, vil personalet blive motiveret og skabe mulighed for innovation og kreative løsninger.

Strategi

En af ledelsens prioriteringsområder er, at brede den anerkendende tilgang ud i huset for at sikre, at Bonderupgård er i udvikling samtidig med, at fremtiden skabes på et fælles grundlag i et godt og konstruktiv samarbejde, hvor alle har medindflydelse, medbestemmelse og et medansvar.