Arbejdspladsen

Bonderupgård arbejder ud fra Københavns kommunes ældrepolitik: ”Et stærkt liv – hele livet”.

Politikkerne stiller krav til medarbejderne om at arbejde rehabiliterende med fokus på at styrke borgeren, til at leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser i videst mulig omfang. 

Plejecentrets organisering, fysiske rammer og fleksibilitet blandt medarbejderne tager udgangspunkt i beboernes forskellige døgnrytmer.

Vi leverer pleje og omsorg af høj, faglig kvalitet og har fokus på kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, tværfagligt samarbejde, nytænkning og et højt informationsniveau.

Bonderupgård ledes af en forstander i samarbejde med et team af ledere og omkring 70 medarbejdere.