Aktiviteter

Fester og aftenarrangementer bekendtgøres ved opslag og i Bonderupgård Tidende - månedsbladet.

Aktiviteter i hverdagen består af f.eks. ”Ud af huset” oplevelser, musik, banko, gymnastik og hobby-prægede aktiviteter arrangeres jævnligt af aktivisten.